ماه آگوست 2021

رهگیری نرم افزاری

دستگاه‌های الکترونیکی از جمله لپ‌تاپ‌ها، تلفن‌های موبایل و حتی گجت‌ها از جمله آی پاد امروزه مجهز به نرم‌افزاری هستند که قابلیت فعال سازی آنها توسط تلفن‌های خانگی با گرفتن اطلاعات در مورد آنها یا اطلاعات دیگر که می‌تواند کمک بکند…

برچسب های امنیتی

برچسب های امنیتی دستگاه های هستند که به محصولات متصل برای جلوگیری از دزدی از مغازه و اغلب تلفن های موبایل با یک سیستم نظارت مقاله الکترونیک استفاده می شود. SelectaDNA یا Smartwater  مانند برچسب های امنیتی هستند – یک…

سیستم ضد سرقت

یک سیستم ضد سرقت برای جلوگیری از موارد استفاده غیرمجاز یا جلوگیری از تصاحب غیرمجاز از اقلام و اطلاعات با ارزش در نظر گرفته شده است. سیستم آنتی تفت یا سیستم ضد سرقت یکی از رایج‌ترین و قدیمی‌ترین رفتارهای مجرمانه…