نشانی:

فارس، شیراز، بلوار رحمت، خیابان کشوری، کوچه 8 پلاک 111

مشخصات:

آقای علوی زاده   کد نمایندگی:7130714021