نشانی:

گیلان، انزلی، غازیان، خیابان طالقانی، شیلات، کوچه لطف کار، ساختمان آرین، طبقه 3، واحد 301

مشخصات: 

آقای نظرزاده   کد نمایندگی: 7130134021