نشانی:

گیلان، انزلی، غازیان، خیابان طالقانی، شیلات، کوچه لطف کار، ساختمان آرین، طبقه ۳، واحد ۳۰۱

مشخصات: 

آقای نظرزاده   کد نمایندگی: ۷۱۳۰۱۳۴۰۲۱