نشانی: 

گلستان، گرگان، خیابان عدالت، بین عدالت 54 و 56، پاساژ میلاد نور، پلاک 19

مشخصات:

خانم فاضلی نژاد   کد نمایندگی: 7130174021