نشانی:

همدان، میدان آرامگاه بوعلی، خیابان پاستور، نبش کوچه نیکومنظر، پلاک ۱۲۴

مشخصات:

آقای ترکمان   کد نمایندگی: ۷۱۳۰۸۱۴۰۲۱