نشانی:

کرمان، رفسنجان، برج شیشه ای، طبقه زیرین، واحد 511

مشخصات:

آقای صادقیان   کد نمایندگی: 7130344021